חובה למלא את פרטי הקונה ותאריך הרכישה ביום הרכישה, באם לא כך תבוטל תעודת האחריות

חברת "שרות וציוד בע"מ" מתחייבת בזאת לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים
ממנגנון הפעולה של המוצר אם ימצא פגום בגין ליקוי בחומר או בעבודת היצרן
ונגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים, ובהתאם להוראות ההפעלה והטיפול
שהוצאו על ידי חברתנו.

האחריות של "שרות וציוד בע"מ" הינה כלפי הקונה המקורי בלבד, ואין היא ניתנת להעברה לאחר.

כוחה של האחריות אינו יפה לכל מוצר אשר:
-השתמשו בו שימוש בלתי נכון
-נעשה בו שינוי כלשהו או טופל שלא על ידי נציג מוסמך של חברתנו או תחנת שרות
מאושרת על ידינו
-הוזנח או נפגע מתאונה
-בכלי בנזין: מאייד שניסתם כתוצאה משימוש בדלק לא נקי (ניקוי מאייד ומסננים והחלפת
דיאפרגמות בתקופת האחריות יחויבו בתשלום)

האחריות אינה מכסה:
-חלקים הנשחקים תוך כדי עבודה (להבים, שרשראות, סכיני כיסוח וכו')
-חלקים בעלי בלאי טבעי תוך כדי שימוש

העברות הכלי לתחנת השרות, וממנה, וההוצאות הכרוכות בכך חלות על הלקוח.

חברת "שרות וציוד בע"מ" אינה אחראית על כל נזק שיגרם לרוכש או לצד שלישי בגין פעולת הכלי או השבתתו.

דילוג לתוכן